Nansenskolen
Sund folkehøgskole

KAMMERMUSIKKURS 2018 MED THE MAGGINI QUARTET

 • Nansenskolen, Lillehammer, 24. juni - 1. juli
 • Sund Folkehøgskole, Inderøy i Nord-Trøndelag, 1. juli - 8. juli

INSTRUKTØRER

Instruktører ved begge kurs er medlemmene av THE MAGGINI QUARTET, England, som består av:

 • Julian Leaper, fiolin
 • Ciaran McCabe, fiolin
 • Martin Outram, bratsj
 • Michal Kaznowski, cello


The Maggini Quartet ble stiftet i 1988 og etablerte seg hurtig som en høyt verdsatt internasjonal kvartett. Kvartetten er etterspurt ved konserter og festivaler over hele verden og har konsertert i England, Europa, USA, Japan og Korea med glimrende kritikker. Kvartetten har gjort en rekke plateinnspillinger som den har høstet strålende kritikker for, og som også har resultert i flere priser. Medlemmene av The Maggini Quartet er mye benyttet som kammermusikkinstuktører, blant annet ved Birmingham Conservatoire. Den er Quartet-in-Residence ved Brunel University (London) og Christ Church College (Canterbury).

KURSOPPLEGG

Kursdeltagerne vil bli instruert gruppevis og får hver dag undervisning av en av instruktørene. Hver gruppe får én hovedinstruktør, og det er Magginikvartetten selv som fordeler seg i mellom. For øvrig vil instruktørene rotere slik at alle grupper i løpet av kurset får undervisning av alle instruktører.

Kvartetten gir to offentlige konserter ved hvert kurs. Dessuten blir det gitt en demonstrasjonforelesning, hvor ett eller flere av konsertverkene gjennomgås.

Hver gruppe får disponere eget prøverom. Ettermiddag og kveld disponerer kursdeltagerne fritt, men det er anledning til fortsatt spill og musikalsk samvær.

OPPTAK

Til kursene tas fortrinnsvis opp strykere, men også et begrenset antall pianister og blåsere. Det maksimale antall grupper pr. kurs er til vanlig 12, men kan utvides til 15 ved stor påmelding.

Fortrinnsberettiget er grupper som melder seg på samlet.

Deltagerne må være kommet utover begynnerstadiet på sitt instrument, men de behøver ikke å ha spilt kammermusikk før.

PÅMELDING

Du finner elektronisk påmeldingsskjema på disse nettsidene; www.kammermusikkforbundet.no. Søkere som ikke har internett, kan skrive vanlig brev. Dette må inneholde følgende opplysninger: fullt navn, adresse, e-postadresse, telefon, fødselsdato, fødselsår og instrument. Påmelding mottas ikke før 1. februar. Dersom ett kurs er fulltegnet 15. mars, blir opptak og venteliste for dette kurset avgjort ved loddtrekning. Hvis det er ledige plasser ved et kurs etter 15. mars, vil de som melder seg først på dette kurset ha fortrinnsrett. Ved fulltegning etter 15. mars blir man satt på venteliste i den rekkefølge påmeldingene registreres. Bindende påmelding innen 1. mai.

De som trekker seg etter 31. mai, må betale halve kursavgiften.

Angi om mulig det verket som skal innøves allerede ved påmelding, fortrinnsvis også alternativt kurssted dersom det ikke skulle bli plass ved det ønskede kurs.

De som melder seg på alene, bes gi opplysninger om ferdighetsnivå og eventuell erfaring i samspill (kammermusikk eller orkester).

Et begrenset antall passive deltakere, eventuelt familie, kan få anledning til å være med på kurset.

KURSAVGIFT (INKL. MEDLEMSKONTINGENT KR 100)

Kursavgift med kost og losji 5 000
Kursavgift uten kost og losji 3 600
Skoleungdom og studenter med kost og losji 4 000
Skoleungdom og studenter uten kost og losji 2 600
Passive med kost og losji 5 000

Det gis ikke søskenmoderasjon. Kursavgift betales forskuddsvis innen 1. juni. Giroblankett blir utsendt sammen med bekreftelse om tildelt plass.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

 • Nansenskolen: 2609 Lillehammer, tlf.: +47 61 26 54 00. Påmelding elektronisk eller til Jorunn Dugstad, Ilsvikøra 24, 7018 Trondheim
  Tlf.: +47 926 09 821. E-post: jorunn@kammermusikkforbundet.no.

  Oppmøte i løpet av ettermiddagen søndag 24. juni. Samling til kveldsmat kl. 19.00. Kurset begynner mandag morgen 25. juni. Avreise etter frokost søndag 1. juli.

 • Sund Folkehøgskole: 7670 Sakshaug, tlf.: +47 74 12 49 00. Påmelding elektronisk eller til Jorunn Dugstad, Ilsvikøra 24, 7018 Trondheim.
  Tlf.: +47 926 09 821. E-post: jorunn@kammermusikkforbundet.no.

  Oppmøte i løpet av ettermiddagen søndag 1. juli. Samling til kveldsmat kl. 19.00. Kurset begynner mandag morgen 2. juli. Avreise etter frokost søndag 8. juli.

På begge kurssteder er det fullpensjon. Innkvartering som hovedregel i enkeltrom. Man trenger ikke ta med sengetøy eller håndklær.

Velkommen til en hyggelig og lærerik kammermusikkuke!

Utviklet av Imaker as