PÅMELDING TIL NORSK KAMMERMUSIKKFORBUNDS SOMMERKURS 2018

Dersom ett kurs er fulltegnet 15. mars, blir opptak og venteliste for dette kurset avgjort ved loddtrekning. Hvis det er ledige plasser ved et kurs etter 15. mars, vil de som melder seg først på dette kurset ha fortrinnsrett. Ved fulltegning etter 15. mars blir man satt på venteliste i den rekkefølge påmeldingene registreres. Bindende påmelding innen 1. mai.

De som trekker seg etter 31. mai, må betale halve kursavgiften.

Angi om mulig det verket som skal innøves allerede ved påmelding, fortrinnsvis også alternativt kurssted dersom det ikke skulle bli plass ved det ønskede kurs.

De som melder seg på alene, bes gi opplysninger om ferdighetsnivå og eventuell erfaring i samspill (kammermusikk eller orkester).

Det er anledning for et begrenset antall passive, eventuelt familie, å være med på kurset.

En kopi av dette påmeldingsskjemaet vil bli sendt til kursadministrasjonens e-postadresse.

Hvis gruppa består både av voksne og studenter, skal dette fremgå i medlemsopplysningene nedenfor.
Vennligst oppgi kontaktpersonens gateadresse, postnummer og poststedHar feks noen i gruppa allergi eller spesielle diettbehov?Utviklet av Imaker as