Norsk Kammermusikkforbund er en ideell landsomfattende organisasjon. Organisasjonen er basert på individuelt personlig medlemskap eller kollektivt medlemskap av foreninger med individuelle medlemmer. Medlemskap i Norsk Kammermusikkforbund er åpent for alle.

Forbundets høyeste organ er årsmøtet. Styret er ansvarlig for ledelse og daglig drift. Norsk Kammermusikkforbund er medlem av Musikkens studieforbund (MSF) og Norsk musikkråd (NMR).


MEDLEMSKONTINGENT PR. ÅR:

 • Individuelt medlemskap kr 100
 • Foreninger og lag kr 1.000


STYRET 2017 - 2018:
Kristin Kvam, Bergen, formann
Pål Szilvay, Oslo, kasserer
Jorunn Dugstad, Trondheim, sekretær
Pål Varhaug, Bergen, styremedlem
Jørgen Grande Lund, Trondheim, styremedlem

Varamedlemmer:
Monika Christensen, Bergen
Tom Grimsrud, Oslo


ADRESSER OG TLF, STYREMEDLEMMER:

 • Kristin Kvam, Wernerholmsveien 16, 5232 Paradis
  Tlf.: +47 55 92 91 85
  e-post: kristin(a)kammermusikkforbundet.no
 • Pål Szilvay, Årvollveien 66, 0590 OSLO Tlf.: +47 996 19 685 e-post: pal.szilvay(a)getmail.no
 • Jorunn Dugstad, Ilsvikøra 24, N-7018 Trondheim
  Tlf.: +47 926 09 821
  e-post: jorunn@kammermusikkforbundet.no
 • Pål Varhaug, Gamle Kalvedalsveien 18, N-5019 Bergen
  Tlf: +47 906 42 717
  e-post: pva(a)online.no
 • Jørgen Grande Lund e-post: jglund(a)hotmail.comUtviklet av Imaker as