NORSK KAMMERMUSIKKFORBUND

I takt med fremveksten av talentfulle unge norske musikere i senere år har det også vokst frem en rekke kammermusikkfestivaler hvor musikere spiller med kolleger og musikkvenner, og publikum strømmer til. Hvorfor har kammermusikken fått en slik appell? Kammermusikk betegnes ofte som «musikkens musikk». Mange av musikkhistoriens flotteste verker er kammermusikk. De største komponistene til ulike tider har nesten alle skrevet musikk for mindre besetninger som hører til det ypperste av det de har laget.

MARIANNE THORSEN

Det er med stor glede jeg tenker tilbake på den tiden jeg var deltaker ved musikk-kurs på Sund Folkehøgskole. Det var flere forhold som gjorde disse kursene til noe helt for seg selv. Selvfølgelig var det topp undervisning og inspirerende lærere, bl.a. Chilingirian kvartetten, men også et avslappet og hyggelig miljø var med på å skape den rette stemningen blant deltakerne. Jeg husker spesielt fotbal l-kampene hvor alle var med, også lærerne, og avkobling i svømmehallen mellom øvings-toktene. På slutten av kurset fikk vi fremføre stykkene vi hadde jobbet med i løpet av uka, og vi lærte mye av å spille for hverandre. Anledningen til å være med på slike kurs har betydd mye for min videre musikalske utvikling, og alle som er glad i kammermusikk burde få sjansen til å delta. Det anbefales på det varmeste!


VERTAVOKVARTETTEN

Vi i Vertavokvartetten har vært blant de veldig priviligerte norske musikere som har fått ta del i kammermusikkurs både på Nansenskolen på Lillehammer og på Sund folkehøgskole på Sakshaug. Det har vært helt førsteklasses undervisning, noe som for unge og «grønne» kammermusikere i Norge ikke alltid har vært lettest tilgjengelig. Vi fikk oppleve et miljø som var så fylt av entusiasme og kjærlighet til denne musikken at var vi ikke fra før bitt av basillen, så ble vi det i hvertfall da. Ingen kan si hvilke ringvirkninger et kurs som dette har for hver og en som har fått oppleve det. Og det faktum at alle kommer igjen og igjen, år etter år er vel tegn godt nok på hvilken glede det gir. Grunnleggene kunnskap og inspirasjon som vi faktisk stadig plukker frem til nytte og fryd, er en uvurderlig ballast som er godt å ha med seg. Vi husker godt den første sommeren vi ikke fikk plass til kammermusikk-kurs i juni, det var slettes ikke det samme. Ha e t godt kurs i sommer og mange år fremover!!!

http://www.vertavo.com/


ELISE BÅTNES

Som kammermusiker både på amatørnivå og profesjonelt nivå, vil jeg på det sterkeste anbefale sommerkursene til «Norsk Kammer-musikkforbund»! Som jevnlig deltaker fra 1980 til langt ut på 90-tallet, har jeg satt stor pris på glimrende undervisning av lærere på et meget høyt nivå, og utrolig trivelig sosialt samvær med mennesker både tidlig og sent! - Den mest glimrende måten å «forbruke» en av sommerens ferieuker på!!! Ikke bare har jeg lært mer om det å spille sammen med andre (få lov å nyte musikk i nærhet av «medspillende»..), men også fått oppleve det hyggelige samværet med andre musikere (- som for eksempel på fotballbanen..!). Jeg er ikke i tvil om at kammermusikkursene har lært meg vel så mye på både det musikalske og menneskelige plan, som noen annen «læreinstitusjon».


ØYSTEIN SONSTAD

På oppfordring fra musikkskolerektor Kåre Opdal i Trondheim deltok jeg i 1985 på kammer-musikk- kurs på Sund. Dette ga mersmak, av mange grunner. Først og fremst var møtet med en profesjonell strykekvartett på inter-nasjonalt nivå en uhyre viktig stimulans for min voksende interesse for kammermusikk. Med varme og generøsitet delte de fire kvartett-medlemmene sin enorme erfaring med oss, og de var samtidig et naturlig sentrum i det sosiale samvær utenfor undervisningen. Og sosialt samvær er viktig på et slikt kurs. Voksne og eldre, hovedsaklig amatører (i ordets beste forstand) deltok på lik linje med unge og «fremadstormende», noe som jeg tror bidro sterkt til trivselen og samholdet og ga kurset sitt helt spesielle særpreg. I ettertid ser jeg at disse seks sommerkursene på Sund har satt sitt markante preg på min utvikling og mitt ståsted på det musikalske plan. Og mange gode minner er det også blitt!


Få musikkformer gir slik glede og dyp musikalsk innsikt. Det kan skyldes musikkens kvalitet, men også selve den musikalske samværsformen. Kammermusikk er en form for samspill hvor hver enkelt musiker er «solist» på sitt instrument samtidig som man må tilpasse seg en felles musikalsk helhet. Kammermusikk egner seg for alle: amatører, musikkskoleelever, studenter og profesjonelle. Det gjelder å finne likesinnede som man går sammen med i kvartett, trio eller lignende, og finne repertoar som er tilpasset teknisk og musikalsk nivå. Norsk Kammermusikkforbund arrangerer hver sommer to ukelange kurs i kammermusikk for strykere, og for strykere i kombinasjon med andre instrumenter (klaver, blåsere). Her gies det anledning til fordypning og inspirasjon under veiledning av fremragende internasjonale lærere. Flere av våre mest kjente unge musikere har deltatt og kan si noe om hva kursene har betydd for dem.

Norsk Kammermusikkforbund gir ut en egen brosjyre med informasjon om årets kurs som fås ved henvendelse til:

NORSK KAMMERMUSIKKFORBUND
leder Kristin Kvam,
Wernerholmsvei 16, 5032 Paradis tlf. 55 92 91 85

E-post: mailto:kristin@kammermusikkforbundet.no

Utviklet av Imaker as