MAGGINI OG SUND IN THE STRAD

Sommeren 2008 skrev en av de engelske kursdeltagerne på Sund en artikkel i form av en dagbok, som ble publisert i desembernummeret av det engelske tidsskriftet The Strad. Artikkelen presenteres her.


Utviklet av Imaker as