ÅRETS SOMMERKURS ER I GANG!

Maggini String Quartet og ekstrainstruktør Pal Banda har ankommet Nansenskolen på Lillehammer for det første av årets to sommerkurs i regi av Norsk kammermusikkforbund. Neste uke er kvartetten på Sund folkehøgskole i Nord-Trøndelag. Maggini holder to offentlige konserter i løpet av hver kursuke.

Lillehammer kirke mandag 25. juni kl. 20 og onsdag 27. juni kl. 20.

Sund Folkehøgskole mandag 2. juli kl. 20 og onsdag 4. juli kl. 20.

Program mandagskonsertene: Mozart KV 421 , Rubbra nr. 3, Schubert 'Døden og piken'

Program onsdagskonsertene: Haydn op. 20/4, Vaughan Williams nr. 1, Dvoràk nr. 12 'Den amerikanske'

VELKOMMEN TIL NORSK KAMMERMUSIKKFORBUND!

Norsk Kammermusikkforbunds formål er å fremme interessen for kammermusikk i Norge gjennom å gi medlemmer og andre interesserte kjennskap til kammermusikkrepertoar for strykere gjennom egen utøvende virksomhet, og gi estetisk opplevelse gjennom lytting til kammermusikk på høyeste kunstneriske nivå. Voksenopplæring og studiearbeid er sentrale oppgaver.

Med utgangspunkt i formålet arrangeres hvert år sommerkurs i kammermusikk på Nansenskolen, Lillehammer og på Sund folkehøgskole, Inderøy i Nord-Trøndelag. Kursene omfatter instruksjon i kammermusikk og profesjonelle konserter på høyeste internasjonale nivå.

KURSVIRKSOMHET

Forbundets primære oppgave er kursvirksomhet. Hver sommer arrangeres to kammermusikkurs for strykere, ett på Nansenskolen, Lillehammer og ett på Sund Folkehøgskole, Inderøy i Nord-Trøndelag. Tidspunkt for kursene er siste uke i juni og første uke i juli. Internasjonalt kjente strykekvartetter fungerer som instruktører.

Kursene er beregnet på amatører (som er kommet utover begynnerstadiet på instrumentet), musikkstudenter og profesjonelle. Interesserte i alle
aldersgrupper kan søke, men søkere over 14 år vil bli prioritert. Også pianister og blåsere kan delta, i samspill med strykere.

Norsk Kammermusikkforbund arrangerer ikke konserter, med unntak av de konserter som inngår i kursene.

Gode nyheter!/Good news!

Foto: Melanie Strover

Magginikvartetten har nå offentliggjort at Ciaran McCabe, som vi fikk stifte gledelig bekjentskap med på fjorårets kurs, er ny fast annenfiolinist i kvartetten.

The Maggini Quartet has now officially announced Ciaran McCabe as their new permanent second violinist.


Utviklet av Imaker as